Zahradní zemina

Znalost půdy je důležitou vlastností každého dobrého zahrádkáře. Cílenými zásahy, opatřeními pak může dosáhnout zkvalitnění půdy a umožnit tak rostlinám zdravý a optimální růst. Základní poučka zní: Ideální zemina je humusová, bohatá na živiny a je propustná, čímž nevzniká stojatá voda. S takovou zeminou se pak i snadno pracuje.  
zahradní hrábě
Jak již bylo řečeno, čím vyšší podíl humusu, tím lepší struktura půdy. Obecně půdu dělíme na tři druhy:
–          Lehká písčitá – vodopropustná, rychle se zahřívá a tím pádem vysychá, špatně ukládá živiny a vodu
–          Středně těžká jílovitá – ideální zahradní půda, dobře ukládá živiny a vodu. Podíl takové půdy je po třetinách jílu, písku a hlíny
–          Těžká hlinitá – výborně ukládá živiny a vodu, čímž ale může vznikat stojatá voda. Snadno se zhutňuje
Pokud chcete pěstovat zeleninu, je dobré nechat si udělat zkoušku vzorku půdy. Zjistíte základní informace, jako je PH půdy, druh půdy, obsah živin. Zkouška probíhá tak, že zhruba na patnácti místech na hloubku rýče odeberete vzorek. Vše se provádí buď na konci podzimu, nebo když začíná jaro. Zhruba 300 až 500g (celkem ze všech vzorků) se pak odevzdá v institutu pro zkoumání půdy, kde vám vzorek otestují. Zkoušku se doporučuje opakovat po zhruba třech až pěti letech.
Hodnota PH vypovídá o takzvané kyselosti půdy. Hodnoty mohou být od 0 až do 14. Někde kolem hodnoty 7 jde o neutrální půdu, u hodnoty 14 silně alkalickou a u 0 extrémně kyselou. Čím kyselejší půda, tím obsahuje víc humusu, ale žádná vápník. Alkalické půdy to mají naopak. To je dobré vědět z toho důvodu, abychom vápník nepřidávali zbytečně tam, kde ho není potřeba. Vyšší alkalickost půdy způsobuje to, že rostliny nemohou přijímat větší množství živin. Vzorky u PH testu se opět odebírají na více místech, výhodou je, že existují sady na testování, díky nimž si můžete test provést přímo sami.   
lopatka na zahrádku
Ne každá půda je vhodná pro pěstování rostlin, nebo zeleniny. Ale i méně dobré půdy lze zkvalitnit. A pak už nic nebrání tomu, aby zahrada byla plná krásných a zdravých rostlin nebo čerstvé zeleniny.