Management rizik

Pokud si říkáte, že ve vašem podnikání žádné riziko nehrozí, velice se mýlíte. Teoretická rizika číhají všude. Každá činnost v sobě obsahuje rizikový prvek. Dokonce ani obyčejný lidský krok se neobejde bez rizika. Rizika nacházíme v každém procesu, v každém podnikatelském oboru. Co to vlastně je řízení rizik?
Jedná se o oblast řízení, která si klade za cíl snížení rizik. Těch reálných i těch hypotetických. Risk management je vysoce strukturovaná opakující se činnost. Obsahuje 6 základních fází, které dohromady tvoří nedílný celek.sedící mladý muž.jpg
1. Identifikace rizika
Jde o identifikaci všech rizik, která mohou v procesu nastat. Jedná se o první krok. V tomto kroku tedy přemýšlíme o všech možných rizicích. A zatím nehodnotíme jejich závažnost, míru pravděpodobnosti nebo celkový dopad.
2. Analýza rizika
Každé riziko podrobujeme analýze. Vede se pečlivý záznam o každém z nich. Klíčovým slovem je zde pochopení rizika.
3. Zhodnocení rizika
Riziko a jeho závažnost hodnotíme na definované hodnotící škále. Je vhodné vypracovat i srovnávací tabulku, kde uvedeme jednotlivé záznamy dle jejich závažnosti. Výsledkem tohoto kroku by měl být postup ošetření definovaných rizik. A také pořadí jejich eliminace dle závažnosti a pravděpodobnosti vzniku.
4. Zvládání rizika
Definujeme možnosti zvládání a ošetření možných rizik. Tento krok zahrnuje i volbu konkrétních postupů vedoucích ke snížení nebo eliminaci rizik.
5. Akceptace rizika
I přes veškerou snahu mohou v procesu zůstávat zbytková rizika. Ty je třeba akceptovat a přijmout. Pracujeme tedy s určitou mírou možnosti vzniku předem definovaného problému. V této fázi procesu risk managementu můžeme dojít k závěru, že výsledné riziko není pro proces přijatelné. V takovém případě se vracíme na počátek celého procesu.ruce v obleku, pracovní stůl, grafy.jpg
6. Monitoring rizika
Agenda risk managementu je živým dokumentem. Musí být v čase přezkoumávána a podrobena novému posouzení při každé změně. V praxi to znamená, že při každé změně procesu (výrobního i jakéhokoliv jiného) dochází k opětovnému přezkoumání rizik. O tomto přezkoumání musí být vedena podrobná dokumentace.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup