K čemu potřebujeme předřadníky a trafa pro zářivky

Zářivková tělesa jsou vynikajícím zdrojem umělého světla a při jeho vhodně zvoleném odstínu mohou nabídnout dokonalé řešení všesměrového osvětlení ve všech místnostech jak v domácnostech, tak i na pracovištích nebo veřejných prostorách. Zářivky zná lidstvo již dlouhá desetiletí, i dnes zaujímají dominantní postavení na úřadech, ve školách, v jednacích sálech a na mnoha dalších místech, kde je nutné zajistit dostatek světla na velké ploše.
Jsou to zdroje velmi spolehlivé a s poměrně dlouhou dobou životnosti a s nižšími nároky na příkon elektrického proudu ve srovnání s vláknovými žárovkami. Výhodou je také nízká pořizovací cena, která je dána zavedenými technologickými výrobními postupy.kompaktní zářivka s keramickou paticí.jpg

Výměna indukčního předřadníku za elektroniku

Nevýhody zářivek vyplývají z jejich původního řešení, které spočívá na uplatnění elektromagnetického předřadníku, tedy tlumivky, startéru a kompenzačního kondenzátoru. Uvnitř tlumivky se nachází tzv. feritové jádro a průchodem elektrického proudu vinutím cívky vzniká chvění, které rezonuje o plechový skelet svítidla. Tyto rušivé zvuky připomínající bzučení mohou značně znepříjemnit pobyt v místnosti. Nežádoucím jevem je také blikání trubice, které je způsobeno kmitočtem elektromagnetického záření, tedy v tomto případě 50 Hz. Vyzařované světlo působí dojmem, jako by se chvělo, a blikání podvědomě vnímáme jako rušivý element.miska plná mléčných žárovek.jpg
Těchto problematických vlastností se můžeme zbavit výměnou předřadníku a trafa pro zářivky Lightpark.cz elektronickým předřadníkem. Ten snižuje spotřebu elektrické energie až o 60 procent, eliminuje jev blikání a jeho součástí není tlumivka s feritovým jádrem, tudíž světlo nevydává žádné nežádoucí pazvuky. Výhodou elektronického řízení světelného okruhu u některých speciálních předřadníků je také možnost ovládat jeho intenzitu procesem stmívání, což u indukčních typů není možné.