Jak si pomůže podnikatel?

Umíte si představit podnikatele, kterému se peníze jenom hrnou a tento jich má za všech okolností tolik, kolik potřebuje? Určitě ano. To je běžný obrázek, jaký jsme si v mysli o podnikatelích udělali.

Ale že by byl nějaký podnikatel třeba i vysloveně chudý? To už si zase až tak často a jednoduše představit nedokážeme. A přitom těch z řad podnikatelů, kteří mají ekonomické problémy, je dost a dost.

Že by byli podnikatelé líní, a tak se ocitali ve finanční tísni? Vždyť z jakého jiného důvodu by se tito ocitali v nouzi, když jim žádný nadřízený nestanovuje fixní plat a oni tak mohou pracovat klidně i náramně usilovně a tím si přicházet k penězům, jež nejsou shora vůbec limitovány?

mince z Británie

Ne, není tomu tak. Soukromí podnikatelé v naprosté většině případů líní nejsou. A nejsou ani neschopní, ani rozhazovační, ani jinak nezodpovědní. Prostě se do jejich podnikání někdy vloudí problémy, a to i tehdy, když se dotyční dopustí jenom nechtěných a neúmyslných chyb, případně když se na jejich situaci podepíší třeba i vnější vlivy, jimž tito nemohou vzdorovat.

A když se v podnikání někdy nedaří a scházejí kvůli tomu peníze, můžou přijít vhod půjčky. A to třeba americká hypotéka bez registru, pro niž je charakteristické především to, že je tato dostupná i žadatelům, kterým by žádná jiná finanční instituce s žádnou jinou nabídkou nevyšla vstříc.

pomačkané bankovky

U takové nebankovní hypotéky se totiž nemusí složitě dokládat enormně vysoké příjmy žadatele, rozhodující tu není ani jeho daňové přiznání, ani registry dlužníků, nemusí tu vadit ani hrozící exekuce na majetek někoho takového. Jakmile se podnikatel může zaručit odpovídajícím nemovitým majetkem, jakmile má aspoň na nejnižší splátky a není beznadějně na odpis, pomůže mu právě ona nebankovní hypotéka. A to za náramně příznivých podmínek.

A proč by si člověk nepůjčil, pokud je to možná to jediné možné řešení jeho podnikatelských problémů?


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup