Internet jako terapie

19.10.2019

Každý se rád cítí být užitečný a tráví svůj čas smysluplně. A když po mnoho letech pracovního procesu nemáte žádné pořádné využití, může to vést k poklesu nálady a postupně až k depresím.
 
Pokud tedy cítíte, že Vaši rodiče postrádají ten svůj „smysl“ života, můžete jim s tím trochu pomoci a ukázat jim kouzlo internetu. Nevěříte, že to bude fungovat? Zkuste to.
hra pasiáns
 
Prvním krokem je připojit jejich domácnost k síti. To ale v dnešní době nabídek na trhu nebude žádný velký problém. Stačí si jen vybrat, která z nich bude pro Vás tou pravou. Rychlost připojení, cena ale i dosah sítí se liší u jednotlivých dodavatelů.
 
Následně se společně můžete zamyslet nad obsahem, který by je zajímal. Zda budou chtít Vaši rodiče spíše vyhledávat zprávy a informace, nebo se zapojit do internetových diskuzí, či dokonce užívat některý z online programů, který internet nabízí. Pro náruživé fotografy se bude jistě hodit něco, kde si budou moci s fotografiemi pohrát a upravit je tak k obrazu svému. K odreagování můžete vybrat i některé online hry, nebo nakouknout na sociální sítě.
 
Jestli učíte s počítačem někoho, kdo s ním nikdy nepracoval, snažte se být trpěliví. Ze začátku to ani pro jednu stranu nemusí být lehké. Myslete ale na to, že čas, který u toho s rodiči společně strávíte, bude tím nejcennějším, co jim můžete nabídnout.
 like znak to se mi líbí
Určitě nezapomeňte rodičům zmínit také rizika, která virtuální svět má. Obezřetnost při uvádění osobních informací je zde na místě. Údaje z platební karty, které některé stránky rády ukládají, informace o odjezdu na dovolenou, kdy zůstává byt opuštěný, nebo fotografie domu a jeho nového vybavení jsou všechno citlivé údaje, které ve špatných rukách můžou způsobit mnoho škody.
 
Věřím, že po překonání počátečních obtíží Vaši rodiče nové dovednosti ocení a najdou si ve světě internetu to své místo, které jim otevře nové možnosti.

Management rizik

12.9.2019

Pokud si říkáte, že ve vašem podnikání žádné riziko nehrozí, velice se mýlíte. Teoretická rizika číhají všude. Každá činnost v sobě obsahuje rizikový prvek. Dokonce ani obyčejný lidský krok se neobejde bez rizika. Rizika nacházíme v každém procesu, v každém podnikatelském oboru. Co to vlastně je řízení rizik?
Jedná se o oblast řízení, která si klade za cíl snížení rizik. Těch reálných i těch hypotetických. Risk management je vysoce strukturovaná opakující se činnost. Obsahuje 6 základních fází, které dohromady tvoří nedílný celek.sedící mladý muž.jpg
1. Identifikace rizika
Jde o identifikaci všech rizik, která mohou v procesu nastat. Jedná se o první krok. V tomto kroku tedy přemýšlíme o všech možných rizicích. A zatím nehodnotíme jejich závažnost, míru pravděpodobnosti nebo celkový dopad.
2. Analýza rizika
Každé riziko podrobujeme analýze. Vede se pečlivý záznam o každém z nich. Klíčovým slovem je zde pochopení rizika.
3. Zhodnocení rizika
Riziko a jeho závažnost hodnotíme na definované hodnotící škále. Je vhodné vypracovat i srovnávací tabulku, kde uvedeme jednotlivé záznamy dle jejich závažnosti. Výsledkem tohoto kroku by měl být postup ošetření definovaných rizik. A také pořadí jejich eliminace dle závažnosti a pravděpodobnosti vzniku.
4. Zvládání rizika
Definujeme možnosti zvládání a ošetření možných rizik. Tento krok zahrnuje i volbu konkrétních postupů vedoucích ke snížení nebo eliminaci rizik.
5. Akceptace rizika
I přes veškerou snahu mohou v procesu zůstávat zbytková rizika. Ty je třeba akceptovat a přijmout. Pracujeme tedy s určitou mírou možnosti vzniku předem definovaného problému. V této fázi procesu risk managementu můžeme dojít k závěru, že výsledné riziko není pro proces přijatelné. V takovém případě se vracíme na počátek celého procesu.ruce v obleku, pracovní stůl, grafy.jpg
6. Monitoring rizika
Agenda risk managementu je živým dokumentem. Musí být v čase přezkoumávána a podrobena novému posouzení při každé změně. V praxi to znamená, že při každé změně procesu (výrobního i jakéhokoliv jiného) dochází k opětovnému přezkoumání rizik. O tomto přezkoumání musí být vedena podrobná dokumentace.